Kick-off Tetra AI: Smart-Meal Planning

De beperkte houdbaarheid van voedingsproducten leidt tot last-minute wijzigingen in bestelvolumes. Daardoor zien voedingsbedrijven zich gedwongen om snel te schakelen en
hun productieplanning aan te passen. Het project Smart Meal Planning demonstreert de toepassing van AI om productiehoeveelheden te voorspellen. Ontdek tijdens de kick-off hoe we dit zullen aanpakken en welke resultaten je kan verwachten.

Tags:
Translate »