Maak kennis met onze geassocieerde leden Imec, KU Leuven en Odisee.

Imec heeft reeds een lange track record wat betreft ontwikkeling van technologie met impact voor de gezondheidssector. Ook werken we reeds vele jaren samen met partners in de voedingsindustrie. Vanuit Imec wensen we daarom mee te bouwen aan een ecosysteem en community rond voeding en gezondheid in Vlaanderen.

Het in kaart brengen van voedingsgewoonten van een populatie kan nuttig zijn voor verschillende actoren. Voor de voedingsindustrie lever dit belangrijke inzichten op rond vraag en aanbod, voor actoren uit de gezondheidssector vormt dit een bron van informatie die, wanneer gecombineerd met andere gezondheidsdata, de impact van voedingspatronen op gezondheid en zorgpaden kan blootleggen. Voor de burger zorgt dergelijke informatie voor een bron van reflectie die, mits juist gevisualiseerd, kan leiden tot andere, gezondere voedingspatronen. Om die reden willen we onze expertise in digitale ontwikkelingen mee inschakelen in de brede doelstelling van NuHCaS, namelijk de brug slaan tussen voeding en gezondheid.

We stellen ons dus als doel om de basis te leggen voor een betere oplossing voor het capteren, opslaan en ontsluiten van de voedingsgewoonten van een grote populatie op lange termijn. En dit door:

  • Innovatie te incuberen en accelereren op vlak van het eenvoudiger, gedetailleerder en meer duurzaam te kunnen capteren van voedingsconsumptie bij burger en patient.
  • Het helpen consolideren van deze verkregen data in een ‘Food Data Space’, zodat deze data elkaar complementeert en automatisch verrijkt kan worden door slimme algoritmen en koppelingen met bestaande voedings- en ingrediënten- en andere databanken. Dit alles met respect voor privacy, security en ethische regelgeving.
  • Het ontsluiten van deze data voor onderzoek, innovatief beleid en terugkoppeling naar de burger zelf (Quadruple Helix).

Binnen KU Leuven Kulak onderzoekt de onderzoeksgroep Food & Lipids de rol van vetten in levensmiddelen. Vetten, ook wel lipiden genoemd, hebben een negatieve bijklank omdat ze als ongezond beschouwd worden. Toch zijn ze essentieel voor de smaak, de voedingswaarde en de textuur van levensmiddelen. De onderzoeksgroep onderzoekt hoe gezondere vetrijke voedingsmiddelen kunnen geproduceerd worden, zonder afbreuk te doen aan de smaak of textuur.

Het onderzoek bestaat uit twee belangrijke pijlers. De eerste pijler focust op nieuwe bronnen van gezonde vetten. De tweede pijler bestudeert de invloed van vetten op de kenmerken van vetrijke levensmiddelen.

Ook op de andere KU Leuven campussen in bv. Gent en Leuven wordt gewerkt rond voeding en gezondheid. Daar ligt de focus bv. op proteïnerijke producten, graanproducten, fruit- en groentesystemen… De groep op Kulak kan, afhankelijk van het onderwerp, altijd doorverwijzen naar de geschikte partners binnen KU Leuven.

Als geassocieerde partner staat KU Leuven achter de ambitie van NuHCaS om het netwerk en de kennis binnen de voedings- en gezondheidssector verder uit te breiden. We streven naar een meerwaarde voor de Vlaamse voedings- en gezondheidsindustrie door deel te nemen aan projecten die aansluiten bij onze expertise. Zo willen we tegemoetkomen aan concrete behoeften uit het werkveld. We willen actief meedenken en fungeren als klankbord om deze behoeften te identificeren en aan te pakken. We versterken ook graag – waar relevant – mee de communicatie over de gedane NuHCaS investeringen.

De onderzoeksgroep gezondheidszorg van Odisee voert praktijkgericht onderzoek uit binnen de speerpunten actieve buurten en levensstijlinterventies, voeding, perinatale en familiale zorg, ouderenzorg, zorginnovatie en onderwijsmodules van de toekomst. De doelgroepen die via deze speerpunten worden bereikt zijn een mooie aanvulling binnen het consortium van NuHCas; ze gaan van pasgeborenen tot ouderen en benaderen de volledige context van zorgprofessionals en zorgvragers.

Ons onderzoek werkt bovendien als verbindende factor overheen onze clusters (naast gezondheidszorg zijn er nog de clusters van tech, bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk en onderwijs) en opleidingen en tussen onderzoekers, docenten, studenten en werkveld. Het zwaartepunt van het onderzoek rond voeding en gezondheid ligt binnen de cluster Gezondheidszorg en focust zich op duurzame en gezonde voeding.

Door toe te treden tot NuHCaS stelt Odisee niet enkel zijn expertise maar ook zijn netwerk en eventueel zijn infrastructuur ter beschikking van het consortium. Als geassocieerd lid van NuHCaS zal Odisee het onderzoek op het snijpunt tussen voeding en gezondheid verder versterken.

Als kennisinstelling geassocieerd lid worden?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek!

Translate »