Het wordt steeds duidelijker dat voeding een belangrijk rol speelt, en kan spelen, in (de preventie van) ziekte en gezondheid. Dit maakt dat ‘voeding’ een centrale plaats verdient in onze maatschappij. De roadmaps ‘nutritie’ en ‘voeding in de zorg’ vertalen concreet onze langetermijnstrategie in het domein voeding en gezondheid, over een tijdshorizon van 10 jaar. Door gesprekken te voeren met de verschillende betrokken actoren, werden kennis en innovatiehiaten blootgelegd en werd er gekeken naar wat er nodig is om met voeding echt een impact te kunnen hebben op de gezondheid van de maatschappij.

 

De roadmap nutritie richt zich hiervoor meer op de algemene maatschappij, terwijl de roadmap ‘voeding in de zorg’ zich toespitst op de medische wereld, de zorgsector. Deze langetermijnstrategie wordt vertaald in een aaneenschakeling van verschillende concepten zoals hieronder voorgesteld. Klik op de afbeeldingen voor meer info.

Deze 2 voorliggende programma’s fungeren als een instrument om gerichter samenhangende en complementaire projecten te genereren om zo de impact te maximaliseren. Ze zijn dynamisch, wat wilt zeggen dat continue evaluaties en uitdiepingen noodzakelijk zijn.

Roadmap voeding in de zorg

Translate »