Categorie Artikel

Bedrijfseconomische aspecten van de zorgkeuken

In een keuken van een zorginstelling staan niet alleen nutritionele en voedingsgerelateerde aspecten centraal, maar krijgt het bedrijfseconomische luik ook een plaatsje. In het kader van het FoodCare project werden er verschillende interviews met zorgkeukens uitgevoerd, met als doel een…

Translate »