Werken in de zorg. Welke toekomst?

De gezondheidszorg staat zwaar onder druk. Onder meer zorg aan huis kampt met enorme uitdagingen. Door de demografische ontwikkelingen en de toenemende zorgbehoeften nemen de noden alsmaar toe, terwijl er te weinig personeel is.

Op 12 oktober 2023 bekijkt het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de toekomst van het werken in de zorg, in het bijzonder de eerste lijn. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: innovatie, digitalisering, aantrekkelijkheid, behoud en inclusie, opleiding, welzijn op het werk enz.
–    Welk beleid moet er worden gevoerd?
–    Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen in het veld?
–    Welke duurzame praktijken verdienen onze aandacht?

Wil je bijdragen aan de transitie van een cruciale sector voor onze samenleving? Registreer je dan voor het evenement op 12 oktober.

Translate »