Werkbezoek Maastricht UMC+

Op de Vlaams-Nederlandse top begin 2023 ondertekenden ministers Adema en Brouns een MoU over structurele samenwerking op het vlak van voeding en gezondheid. Dit leidde enkele maanden later tot de ondertekening van een meerjarige, bilaterale samenwerking tussen de Nederlandse Alliantie Voeding in de Zorg en NuHCaS in Vlaanderen. Dit was eveneens het startschot van Nutrition2Health.

Inmiddels stippelen Vlaanderen en Nederland samen een actieplan uit tot het versterken van voedingsinnovaties, voor een betere gezondheid en welzijn. Op 23 november 2023 presenteerde Nutrition2Health het rapport “Samen richting bieden over voeding in de zorg in Nederland en Vlaanderen”, samengesteld i.s.m. het Nederlandse Allinatie Voeding in de Zorg en het Vlaamse NuHCaS. Het rapport beschrijft het zorglandschap in Nederland en Vlaanderen en de verschillende aspecten rondom voedingsaanbod, bereiding en voedingsadviezen in de zorg.

Één van de volgende agendapunten op het actieplan is een werkbezoek aan Maastricht UMC. Nutrition2Health, de Nederlandse Ambassade in België en het MUMC+ willen u van harte uitnodigen om op 25 Januari 2024 een kijkje te komen nemen in de keuken van het MUMC+, om zo samen met vakgenoten en gelieerde organisaties uit zowel Vlaanderen als Nederland ervaringen en best practices te delen op het gebied van voeding in de zorg.

Het  bezoek vindt plaats op 25 januari 2024. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 10:00 – 10:15: Inloop
 • 10:15 – 10:20: Introductie door Diederik Bruins, coördinator Nutrition2Health
 • 10:20 – 10:35: Recap‘ door Sophie van Bakel, dokter & PhD candidate MUMC
  Wat zijn de huidige werkzaamheden van het Maastricht UCM+ op het gebied
  van voeding in de zorg; de eerste stappen op weg naar herziening van het
  voedingsbeleid; wat zijn de belangrijkste lessen?
 • 10:35 – 11:45: Het 3 kanalen voedingsconcept van het Maastricht MUMC+
  Het MUMC+ heeft in de afgelopen jaren het zogeheten ‘3 kanalen
  voedingsconcept‘ ingevoerd. De pijlers van het concept zijn o.a. meer
  keuzemogelijkheden voor de patiënt en meer aandacht voor de presentatie van
  de maaltijden. Tijdens deze sessie leert u meer over wat het nieuwe concept
  inhoud en hoe MUMC+ dit toepast binnen het ziekenhuis.
 • 11:45 – 12:15 Een kijkje in de keuken van het MUMC+ (Bistro Niveau 5)
 • 12:15 – 13:15 Lunch, incl. tasting productinnovaties voeding in de zorg door
  clusterleden van Nutrition2Health
 • 13:15 – 13:30 Afsluiting lunch
 • 13:30 – 14:15 Het Nederlandse Alliantie Voeding in de Zorg over het programma
  ‘Goede Zorg Proef Je‘
  Goede Zorg Proef Je ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen in de transitie
  naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod met diverse middelen zoals een
  lerend netwerk en een toolkit. De toolkit helpt inhoudelijk en op procesvorming
  van visie naar implementatie, uitvoer en borging. Het plan is om het programma
  ook beschikbaar te stellen voor Vlaamse zorginstellingen.
 • 14:15 – 14:30: Nutrition2Health: volgende stappen van het initiatief
 • 14:30 – 14:45: Afsluiting van de dag

Deelname is gratis, registreer je hier!

Translate »